Metal İşleme Sıvıları ( Bor Yağları ) yağ oranlarını - konsantrasyonlarını ölçmek için gerekli olan ölçüm aletidir. Ölçüm aralığı 0- 20 Brix olup son derece net bir ölçüm yapılmasını sağlamaktadır. Ürün aynı zamanda gıda ve özellikle içecek sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. Refraktometrede Ölçüm Yapılması :

Refraktometrenin cam kısmına 2-3 damla emülsiyon damlatılır.

Refraktometrenin cam kapağı kapatılır , aşağıdaki gibi bakılır.

Refraktometrede aşağıdaki gibi alt kısım beyaz üst kısım mavi olacak şekilde oluşan yatay çizgi refraktometre okumasını verir. Bu değerin ürüne ait refraktometre katsayısı ile çarpılması ile emülsiyondaki yağ oranı tespit edilir.